เกี่ยวกับเรา

แพ็คสโตร์ ธุรกิจการจำหน่ายสินค้า สนับสนุนงานด้านการขนส่ง Logistic คลังสินค้า Warehouse รวมถึงเป็นช่องทางอำนวยความสะดวก Convenient ให้กับฝ่ายจัดซื้อ Procurement ในองค์กรต่างๆ ในการจัดหาสินค้า โดยผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง แพ็คสโตร์มีสินค้ามากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วัสดุเครื่องมือการป้องกันสินค้า Protective Material & Tools วัสดุเครื่องมือหีบห่อสินค้า Packing Material & Tools วัสดุเครื่องมือรัดสินค้า Strapping Materials & Tools อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าและวัสดุ Material Handling อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับคลังสินค้า Storage Solution อุปกรณ์พลาสติกสำหรับวางและจัดเก็บสินค้า Plastic Container อุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษา Cleaning & Maintemance โดยมีสินค้าให้เลือกหลายร้อยชนิด

 

นอกจากนี้ท่านจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยสะดวกแล้ว ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้า ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศ สินค้าถึงตรงเวลา ทำให้ท่านสามารถบริหารเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แพ็คสโตร์ออนไลน์

เลขที่ 55/5 ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-5016300 โทรสาร 02-5016363