fbpx

แพ็คสโตร์มีสินค้ามากมายหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็น วัสดุเครื่องมือการป้องกันสินค้า Protective Material & Tools
วัสดุเครื่องมือหีบห่อสินค้า Packing Material & Tools วัสดุเครื่องมือรัดสินค้า
Strapping Materials & Tools อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าและวัสดุ Material Handling
อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับคลังสินค้า Storage Solution อุปกรณ์พลาสติกสำหรับวางและจัดเก็บสินค้า Plastic Container อุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษา Cleaning & Maintemance โดยมีสินค้าให้เลือกหลายร้อยชนิด

You've just added this product to the cart: